Liên hệ

Địa chỉ: Số 9- Ninh Hiệp - Gia Lâm

Hotline: 0989957089

Email: thangaudiokaraoke@gmail.com